Nieuws |
Lidmaatschap - aanmelding/opzegging |
Voordelen NVAF
Lidmaatschap - aanmelding/opzegging
Profiel |
Innovatie
Geassocieerd lidmaatschap
zoek
LEDEN
LINKS
BEGRIPPENLIJST
DOWNLOADS
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
INCIDENTENRAPPORTAGE
ARBOCATALOGUS
OPSTELLINGSKEURING ALTIJD UITVOEREN
CONTACT
NVAF WERKGROEPEN
OPLEIDINGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
 
Welkom op onze website    Agenda


 
17-10-2016
Invoering Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland
Op 6 oktober jl. vond de introductie plaats van het Bouwterreincertificaat Nederland. Dit is een verklaring van (doorgaans) de hoofdaannemer ‘dat het bouwterrein, zoals in het certificaat omschreven, zodanig is ontworpen en aangelegd, dat de werkzaamheden met het materieel zoals in het certificaat benoemd veilig kunnen worden uitgevoerd’. Dit onderwerp was een onderdeel van de sessie over begaanbaarheid van het bouwterrein op de Funderingsdag. Sprekers waren Dennis Wondergem (Ballast Nedam Infra) en Johan van der Molen (Bureau van der Molen), beiden lid van de SBRCURnet-commissie begaanbaarheid van bouwterreinen. Op uitnodiging van de NVAF was als derde spreker Jim de Waele (Keller UK) aanwezig om te spreken over het Britse voorbeeld: het Working Platform Certificate. De brochure met de te gebruiken documenten kan hier worden gedownload.
 

 
22-09-2016
Jim de Waele spreker op de Funderingsdag 2016
Op uitnodiging van de NVAF is Jim de Waele spreker op de Funderingsdag. Hem is gevraagd een toelichting te geven op de ontwikkeling van het Working Platform Certificate (WPC) in het Verenigd Koninkrijk. Zijn verhaal is een onderdeel van parallelsessie 3 dat over begaanbaarheid van bouwterreinen gaat.
 

 
08-08-2016
Funderingsdag 2016
De Betonvereniging en de NVAF organiseren in samenwerking met KIVI-Geotechniek en SBRCURnet op donderdag 6 oktober de Funderingsdag 2016. Tijdens deze dag zal funderend Nederland elkaar ontmoeten en ervaringen delen.
 
Ton Groeneweg
 
20-06-2016
Voortgang geboekt ondanks knelpunten
Op woensdag 15 juni 2016 vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Bouw & Infra Park te Harderwijk. Naast financiële zaken, bestuursverkiezing en rapportages van de werkgroepen en commissies werd de voortgang van het beleidsplan toegelicht. Zo constateerde voorzitter Ton Groeneweg (Tubex) dat er met beperkte middelen een grote productiviteit was bereikt, maar dat nog wel wat te wensen overbleef.
 
NVAF-richtlijn veilig hijsen
 
23-05-2016
Nieuwe NVAF-richtlijn veilig hijsen
Afgelopen week is de nieuwe NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden gereed gekomen en onmiddellijk aan alle lidbedrijven toegezonden. Deze richtlijn vervangt de NVAF-richtlijn hijsen bij funderingswerkzaamheden van april 2013. Deze betrekkelijk snelle herziening is o.a. nodig gebleken om meer en andere hijsmethoden en toepassingen in beeld te brengen.
 

 
17-02-2016
Nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel beschikbaar
Op maandag 15 februari 2016 is in Den Oever (Afsluitdijk) de nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel gepresenteerd. Deze richtlijn vervangt een eerdere versie uit 2004. Sindsdien is de wet- en regelgeving gewijzigd en zijn mede daardoor verwijzingen niet meer up-to-date. Bovendien zijn inzichten over stabiliteitsberekeningen en de te nemen maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid ingrijpend veranderd. Relevante bepalingen ten aanzien van (scheepvaart)veiligheid en milieu voor funderingsmaterieel op het water zijn bij deze herziening in de richtlijn opgenomen.
 

 
18-01-2016
Nieuwe algemene voorwaarden voor funderingswerken gedeponeerd
Op 6 januari 2016. zijn de nieuwe algemene voorwaarden voor de aanneming van funderings-werken – kortweg AVAF 2016 – gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht. Hiermee komen de algemene voorwaarden van 2009 te vervallen. Deze blijven overigens gelden voor werken die onder de voorwaarden uit 2009 zijn aangenomen en nog niet zijn afgerond.
 

 
11-01-2016
Dieseko Group neemt Woltman Piling Equipment over
Dieseko Group, producent en leverancier van onder andere hydraulische trilblokken, neemt met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 het Nederlandse Woltman Piling Equipment uit Giessenburg over. Woltman is als producent en leverancier van funderingsmachines eveneens marktleider in zijn segment. Door de overname kunnen beide bedrijven hun krachten bundelen en schaalvoordelen realiseren, zo lezen wij in het persbericht, onder meer op het gebied van gezamenlijke inkoop. Klanten op hun beurt gaan profiteren van kortere levertijden en nieuwe innovaties.
 
 

 
     

Woensdag 24 mei 2017
Algemene ledenvergadering
Harderwijk

Zaterdag 17 juni 2017
Lustrumbijeenkomst
Egmond

Dinsdag 12 september 2017
Beton en Funderingen
Ede

Woensdag 15 november 2017
Algemene ledenvergadering
Harderwijk
  

 
 
afdrukkenmail page